Lávka pro pěší - Praha

lávka pro pěší - Řež, R-km (c-km) 32,18 lávka přes PK Praha-Podbaba, R-km (c-km) 43,35

Basic information

Name lávka pro pěší - Praha
Bridge type solid bridge
Location Praha
Waterway Vltava
River-km (canal-km) 43,24 (0,55)
ISRS CZPRG02012BRGA100006
SPS ID 1233000190
Object order on the waterway 20 / 81
Back to bridge list

Bridge areas

ISRS SPS ID Clearance [m] Horizontal clearance [m]
CZPRG02012B011100006 1233000190 5,10 10,75

Map

Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off