Dotazník o využívání portálu EuRIS

10. 6. 2024
Státní plavební správa ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest a Ministerstvem dopravy jako projektovým partnerem EU projektu RIS COMEX a RIS COMEX 2 si dovoluje požádat odbornou veřejnost o vyplnění dotazníku vztahujícího se k využívání portálu EuRIS. Cílem dotazníku je znát a sesbírat zkušenosti, pozitiva, náměty a doporučení pro zlepšení portálu EuRIS od uživatelů v oblasti vnitrozemské vodní dopravy, aby mohl lépe plnit jejich potřeby. Dotazník naleznete zde, a to v českém jazyce. Instrukce pro jeho vyplnění se nacházejí v úvodní části dotazníku.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí