RIS COMEX

V rámci projektu RIS COMEX se 13 státům Evropy společně podařilo zavést jednotný dopravní portál, kde bez ohledu na státní hranice najdete veškeré důležité informace pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách označované jako Říční informační služby. Jejich standardizace v EU začala již v roce 2005, nicméně teprve projektem RIS COMEX, jehož realizace byla zahájena v roce 2017, se podařilo dosud samostatné národní informační systémy jednotlivých států propojit a veškeré informace zpřístupnit veřejnosti na jediném webovém portálu www.eurisportal.eu. Česká republika poskytuje data o 315 km splavného Labe od státní hranice s Německem po Přelouč a Vltavy od Mělníka po Slapy.

Projekt: https://www.riscomex.eu/
Portál EuRIS: https://www.eurisportal.eu/
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí