Aplikace Dispečink - plány plaveb

 

  • Systém pro záznam plánů plaveb
  • Systém pro záznam proplavení plavební komorou
  • on-line Formulář pro zadávání plánů plaveb (* PILOTNÍ PROVOZ *)
  • Číselník plavebních objektů
  • Číselník nákladu - typ HS
  • Číselník ADN - nebezpečného náklady

Návod pro zadání plánu plaveb v aplikaci Dispečink

Náhled na aplikaci Dispečink
Obr.: Aplikace Dispečink
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí