Synchronizace ERDMS

Aplikace pro přenos referenčních dat RIS Indexu evidovaných pro území ČR z DB LAVDIS do ERDMS.

Zároveň prostřednictvím webových služeb probíhá automatická synchronizace dat zahraničního RIS indexu a ostatních referenčních dat z ERDMS do DB LAVDIS.

V rámci datové výměny s ERDMS jsou přenášena tyto data:

  • RIS index: objekty na plavebních trasách
  • ADN kódy: kódy nebezpečného nákladu – dle 2008/68/EC 
  • HS kódy: mezinárodní kódy pro klasifikaci nákladu, bezpečný náklad
  • ERI Lokace: kódy pro polohu (ERI) – SRS kódy.
  • Typy kontejnerů: typy kontejnerů – dle ISO 6346
  • Kódy států: kódy zemí pro všechny státy světa - ISO 3166
  • Typ zásilek (pro přepravu nebezpečného zboží): viz. dokument UNECE: Transport of dangerous goods
  • Typ plavidla: Typ lodě – pro popis typů přepravy (UN – rec 28)
  • Zprávy vůdcům plavidel (NtS):číselníky s kódy(27 typů)
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí