Vodočet Ústí nad Labem

Aktualni stav Ústí nad Labem

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
20. 7. 2024 05:50 156 118

H - vodní stav, Q - průtok
 

Zákaz plavby Zákaz plavby

(Vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu))

vodní stav nad 520 cm včetně
- zákaz plavby v úseku Labe Lovosice ř. km 787,76 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 všem plavidlům

vodní stav nad 540 cm včetně
- zákaz plavby v úseku Labe Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 všem plavidlůmNejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty Hloubka je omezena

(Příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu))

Na kanalizovaném Labi nesmí být překročeny maximální ponory plavidel:

– v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodním stavu 280 cm až 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem (průtok 350 m3/s až 400 m3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,10 m,

– v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodním stavu nad 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem (průtok nad 400 m3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,20 m.


Na regulovaném Labi musí být při stanovení maximálního ponoru plavidel dodržena následující ustanovení:

a) v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu samostatně nebo která vlečou jiná plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení a pro všechna plavidla, která plují proti proudu v tlačných a bočně svázaných sestavách, jejichž pohyb zajišťují plavidla s vrtulovým pohonem, se nejvýše povolené ponory vypočítají

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 75 cm od zajištěného vodního stavu do 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a odpočtem 70 cm od zajištěného vodního stavu nad 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 60 cm od zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem,


b) v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro jiná plavidla, než uvedená pod písmenem a), která plují proti proudu a pro všechna plavidla plující po proudu se nejvýše povolené ponory vypočítají

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 60 cm od zajištěného vodního stavu do 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a odpočtem 55 cm od zajištěného vodního stavu nad 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 45 cm od zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem,


c) při vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem, správce vodního toku již negarantuje zajištěný vodní stav pro plavidla s úměrně vyšším ponorem; ponory plavidel při vodních stavech nad 275 cm na vodočtu v Ústí nad Labem se vypočítají podle písmena a) nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu; při výpočtu možného ponoru je nutné informovat se o tendenci (setrvalosti) uváděného vodního stavu na dispečinku Povodí Labe, s p., v Hradci Králové,


d) maximální přípustný ponor plavidel je 2,80 m,


e)vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu, pokud vlastní pohon použijí pouze pro zajištění ovladatelnosti plavidla, mohou mít ponor vypočítaný podle písmena b); vlečná plavidla musí mít proto dostatečný výkon strojů; omezení použití vlastního pohonu se nevztahuje na vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu, jejichž ponor se vypočítá podle písmena a),


Hf) zajištěným vodním stavem se rozumí takový dosažený vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem, který s přesností minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následujících hodinách, garantuje správce vodního toku Povodí Labe, s. p., po celou dobu od jeho vyhlášení, to je od 9:00 hodin do 24:00 hodin každého dne; v čase od 00:01 hodin do 9:00 hodin se udržuje vydaná předpověď z předchozího dne a ponory plavidel se vypočítají odpočtem od této předpovědi,


g) pokud správce vodního toku Povodí Labe vyhlásí, že bude udržovat vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem v určitém časovém úseku vyšší než je zajištěný vodní stav, vypočítají se pro tento stav nejvýše povolené ponory plavidel podle písmena a) nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu a postupu průtokové vlny ve vodním toku. Správce vodního toku garantuje pouze dodržení vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem.

Úředně stanovené ponory

úsek I: Ústí nad Labem-Střekov - Děčín-Terminál

1) odpočet 60 cm - do 200 cm ZVS včetně
2) odpočet 55 cm - nad 200 cm ZVS

úsek II:  Děčín-Terminál - Hřensko

odpočet 45 od ZVS

Pro plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu samostatně nebo která vlečou jiná plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení a pro všechna plavidla, která plují proti proudu v tlačných a bočně svázaných sestavách, jejichž pohyb zajišťují plavidla s vrtulovým pohonem nutno připočíst ještě 15 cm.

vodní stav

úsek I

úsek II

úsek I + 15  

úsek II + 15

120

60

75

45

60

125

65

80

50

65

130

70

85

55

70

135

75

90

60

75

140

80

95

65

80

145

85

100

70

85

150

90

105

75

90

155

95

110

80

95

160

100

115

85

100

165

105

120

90

105

170

110

125

95

110

175

115

130

100

115

180

120

135

105

120

185

125

140

110

125

190

130

145

115

130

195

135

150

120

135

200

140

155

125

140

205

150

160

135

145

210

155

165

140

150

215

160

170

145

155

220

165

175

150

160

225

170

180

155

165

230

175

185

160

170

235

180

190

165

175

240

185

195

170

180

245

190

200

175

185

250

195

205

180

190

255

200

210

185

195

260

205

215

190

200

265

210

220

195

205

270

215

225

200

210

275

220

230

205

215


ZVS = zajištěný vodní stav

Přílohy

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí