Řídící vodočty

Informace o vodních stavech a průtocích z řídících vodočtů podle §5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu):

Labe
Vltava
Morava
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí