Projekt IRIS Europe 3

Verze: 20171010

V roce 2011 se Česká republika zapojila do tříletého projektu IRIS Europe 3 financovaného z prostředků programu TEN-T. Zapojeno je sedm členských států EU: Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. V rámci koordinace rozšiřování RIS na hlavních evropských vnitrozemských vodních cestách je do projektu dále zapojeno také sedm koordinačních partnerů (Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Srbsko a Ukrajina).

Projekt „Vyhodnocování dat o plavbách“

V rámci projektu „Implementace rozšířených RIS služeb v rámci projektu IRIS Europe 3“, bylo zavedeno generování statistických sestav včetně uživatelského prostředí pro nastavování generování a prezentaci. Statistické jádro je vytvořeno s pomocí technologie Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS).Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí