Automatické zprávy NTS

11. 9. 2023
Přehled automaticky vydávaných zpráv NTS:
1.    o omezení rozměrů plavidel vycházejícím z informací uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu,
2.    varující před vysokým vodním stavem, který může mít vliv na bezpečnost plavby i stání plavidla,
3.    informující o zastavení plavby z důvodu dosažení vodního stavu, za kterého je ohrožena bezpečnost plavby – vodní stavy ohrožující bezpečnost plavby jsou uvedeny v § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu,
4.    varující před meteorologickými jevy nebezpečnými pro plavbu, obsaženými ve výstrahách Českého hydrometeorologického ústavu,
5.    varující před silným větrem zjištěným na některých plavebních komorách, který může mít vliv na bezpečnost plavby i stání plavidla.

Automatické zprávy NTS jsou generovány z aktuálních vodních stavů a z předpovědí vodních stavů na řídicích vodočtech, z meteostanic a výstražných informací pro územní oblast výše uvedených vodních cest. Zdrojem informací jsou data předávaná Českým hydrometeorologickým ústavem a státními podniky Povodí Labe a Povodí Vltavy do systému říčních informačních služeb.

Zprávy NTS jsou publikovány v českém jazyce na evropském portálu EuRIS v části „Aktuální > Zprávy vůdcům plavidel“ ve formě zobrazení nad mapou nebo ve formě tabulky s možností filtrace.

Automatické vydávání NTS bylo zavedeno ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím vodních cest ČR v rámci projektu RIS COMEX financovaného Nástrojem propojení Evropy.

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí