WiFi LAVDIS

Verze: 20141229

WiFi připojení

Přístup k informacím RIS pomocí WiFi připojení na labsko-vltavaské vodní cestě.

Seznam aktuálně dostupných lokality s WiFi připojením:

  • Hřensko (přibližně ř. km 727,00 - 728,50)
  • Děčín - Loubí (přibližně ř. km 739,60 - 739,00; 738,60 - 737,60)
  • Ústí nad Labem-Střekov (přibližně ř. km 766,70 < 767,70 > 768,70)
  • Praha - Nábř. E. Beneše (přibližně ř. km 52,30 < 52,10 > 51,50)
  • Praha - Jiráskův most (přibližně ř. km 54,20 < 54,40 > 54,70)
  • Praha - Plavební komora Smíchov (přibližně ř. km 53,30 - 53,60; 54,30 < 54,00 > 53,60)

SSID:

  • lavdis

Přílohy

Informace Státní plavební správy č. 2/2013 o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí