Praha-Mánes

Základní informace

Jméno Praha-Mánes
Vodní cesta Vltava
Říční km (kanálový km) 54,15
Lokalita Praha
ISRS CZPRG02028LOCKS00542
ID SPS 1373000008
VHF spojení VHF9
Telefon +420 251 510 546 / +420 724 107 077
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Objekt je mimo hlavní vodní cestu
Zpět na seznam plavebních komor

Provozní doba

1. 1. 2022 – 30. 6. 2024
Po – Pá 07:00 – 15:00
O proplavení lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov, telefon +420 251 510 546 nebo +420 724 107 077. V případě, že se nelze spojit s plavební komorou, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425 nebo +420 724 067 719.

Komory

Jméno ISRS ID SPS Šířka Délka
Praha-Mánes CZPRG02028LOKB100542 1363000006 11,00 m 55,00 m

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí