Nymburk

Základní informace

Jméno Nymburk
Vodní cesta Labe
Říční km (kanálový km) 896,38
Lokalita Nymburk
ISRS CZNMB01060LOCKS08964
ID SPS 1373000026
VHF spojení VHF14
Telefon +420 721 379 620
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Pořadí objektu na vodní cestě 15 / 24
Zpět na seznam plavebních komor

Provozní doba

1. 1. 2022 – 30. 4. 2022
Sat, , , , , , , , , , 06:00 – 18:00
Po – Ne 06:00 – 18:00
Po – Ne, Svátky 06:00 – 18:00
1. 1. 2022 – 30. 6. 2023
Po – Ne 06:00 – 18:00
1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Sat 18:00 – 20:00
Po předchozím nahlášení požadavku na proplutí na plavební komoře nejpozději do 17:00 hodin, s uvedením poznávacích znaků plavidla včetně cíle cesty.

Komory

Jméno ISRS ID SPS Šířka Délka
Nymburk CZNMB01060LOKB108964 1363000036 12,00 m 85,00 m

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí