Převozní vlek Slapy

Základní informace

Jméno Převozní vlek Slapy
Vodní cesta Vltava
Říční km (kanálový km) 91,15
ISRS CZSTE02050LOKB100912
ID SPS 1381000005
Telefon +420 606 656 432
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Pořadí objektu na vodní cestě 11 / 18
Převozní vlek pro plavidla o maximální délce 8,5 m, šířce 2,6 m a výtlaku 3,5 t.
Zpět na seznam plavebních komor

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí