Informace o vodočtech - draft

Systém LAVDIS poskytuje informace o vodních stavech a průtocích z vodočtů Ústí nad Labem, Mělník, Kostelec nad Labem, Přelouč, Praha-Chuchle a České Budějovice. Tyto informace poskytuje Český hydrometeorologický ústav, Povodí Labe, státní podnik a Povodí Vltavy, státní podnik.

Aktuální vodní stavy a průtoky Labe


Aktuální vodní stavy a průtoky Vltavy

Aktuální vodní stavy a průtoky Moravy

Aktuální vodní stavy a průtoky Odry

Bloky na úvodní straně:

Aktuální vodní stavy a průtoky jsou zobrazeny na úvodní straně LAVDIS v bloku "Stavy vodočtů" a "Vodní stav Ústí nad Labem-Střekov" (Obr č. 1). U bloku "Stavy vodočtů" si lze pořadí vodočtů přepnout ve směru po proudu nebo proti proudu. U každé lokality je také přímý odkaz na informace o zákazu plavby dotčeného úseku. Pro úsek daný vodočtem Ústí nad Labem jsou informace rošířeny o stanovení povolených ponorů.

Stavy vodočtů - úvodní strana LAVDIS
Obr. č. 1: Stavy vodočtů - úvodní strana LAVDIS (zdroj ČHMÚ a PLA).

Blok "Vodní stav Ústí nad Labem-Střekov" podává aktuální informace o zajištěném vodním stavu pro regulovaný úsek Labe. Tyto informace poskytuje každý den vždy do 9.00 hod Povodí Labe, státní podnik. Dále jsou v bloku informace o předpovědi zajištěného vodního stavu na zítra, tendence a předpověď vodního stavu na pozítří (pozn.: hodnota je propsána až kolem 11.00 hod).

Sekce Vodní stavy:

Vodní stavy a průtoky jsou prezentovány v tabelárním výpisu hodnot a pomocí grafů. Tabulka obsahuje informaci o datu a času pořízené hodnoty, vodní stav v [cm] a průtok v [m3/s] (Obr. č. 2). Zpravidla jsou hodnoty zobrazovány v hodinovém intervalu. Pod každou tabulkou dané lokality je také přímý odkaz na informace o zákazu plavby dotčeného úseku. Pro úsek daný vodočtem Ústí nad Labem jsou informace rošířeny o stanovení povolených ponorů.

Ústí nad Labem-Střekov - tabulka H a Q.
Obr č. 2: Ústí nad Labem-Střekov - tabulka H a Q (zdroj ČHMÚ).

Graf vodního stavu H má na ose X čas měření (předpovědi) a na ose Y hodnotu vodního stavu H v [cm]. Interaktivní graf po najetí kurzoru myši na osu měření (předpovědi) zobrazí i přesnou hodnotu a čas (Obr č. 3). Stejným způsobem funguje i zobrazování hodnot grafu průtoku Q (Obr. č. 4), kde je osa X čas měření (předpovědi) a osa Y hodnota průtoku Q v [m3/s].

Graf vodního stavu H - aktuální hodnota.
Obr č. 3: Graf vodního stavu H - aktuální hodnota (zdroj ČHMÚ).


Graf průtoku Q - předpověď.
Obr č. 4: Graf průtoku Q - předpověď (zdroj ČHMÚ).


V horní části této sekce se nachází informace pro regulovaný úsek Labe. Jde o "Zajištěný vodní stav", "Předpověď na zítra", "na pozítří" a "Tendence" pro Ústí nad Labem-Střekov (Obr. č. 5). Zajištený vodní stav je vydáván každý den do 9.00 hod s platnostní od 9.00 do 24.00 hod. Předpokládaná hodnota na zítra je vydávána s platností od 0.00 do 24.00 hod.Tendence může nabývat těchto hodnot: setrvalý stav, zvolna klesající/stoupající, klesající/stoupající, rychle klesající/stoupající a kolísající.

Ústí nad Labem-Střekov - regulovaný úsek.
Obr. č. 5: Ústí nad Labem-Střekov - regulovaný úsek (zdroj Povodí Labe a ČHMÚ).stránka s informacema o načítaných datech od ČHMÚ, co je H, coje Q, co je "nula", předpovědi, zajištěný vodní stav Ústí apod.Povolené rozměry plavidel a sestav

v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,29 až Hřensko ř. km 726,6

(Plavební vyhláška SPS č. 6/2012)

vodní stav 160 - 500 cm
- po proudu v úseku Děčín-Terminál ř. km 739,61 až Hřensko ř. km 726,6 tlačné sestavy delší než 110 m, jejíž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud jsou vybavena na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením, vodní stav 165 - 500 cm - po proudu v úseku Děčín-Terminál ř. km 739,61 až Hřensko ř. km 726,6 tlačné sestavy delší než 110 m, jejíž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud nejsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením; pokud plují s ponorem menším než 110 cm, musí v celém úseku použít pomocný remorkér,

vodní stav 175 - 400 cm
- po proudu v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45 až Děčín-Terminál ř. km 739,61 smějí plout tlačné sestavy delší než 110 m, jejíchž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud jsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením,

vodní stav 180 - 400 cm
- po proudu v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45 až Děčín-Terminál ř. km 739,61 smějí plout tlačné sestavy delší než 110 m, jejíchž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud nejsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením; pokud plují s ponorem menším než 110 cm, musí v celém úseku použít pomocný remorkér,

vodní stav do 275 cm
- proti proudu v úseku Hřensko ř. km 726,6 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45 plavidla a bočně svázané sestavy, jejichž rozměry nepřesahují délku 110 m a šířku 11,50 m; bočně svázané sestavy nesmějí vléci,

vodní stav nad 275 cm včetně
- v úseku Hřensko ř. km 726,6 až Děčín-zámek ř. km 740,73 a v úseku Děčín-Staré Město ř. km 741,75 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45, smějí plout proti proudu bočně svázané sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují celkovou délku 110 m a celkovou šířku 23 m,
- v úseku Prosmyky ř. km 788,14 až Lhotka ř. km 784,74 po proudu smějí plout tlačné a bočně svázané sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují celkovou délku 110 m a celkovou šířku 11,50 m, pokud nejsou vybavena aktivním dokormidlovacím zařízením.
- v horním plavebním kanálu plavebních komor Lovosice smějí plout po proudu vlečné sestavy nejvýše s jednou jednotkou,
- v úseku Děčín-Staré Město ř. km 741,75 až Děčín-zámek ř. km 740,73 smějí plout po proudu vlečné sestavy nejvýše s jednou jednotkou
Systém LAVDIS poskytuje informace o vodních stavech a průtocích z vodočtů Ústí nad Labem, Mělník, Kostelec nad Labem, Přelouč, Praha-Chuchle a České Budějovice. Tyto informace poskytuje Český hydrometeorologický ústav, Povodí Labe, státní podnik a Povodí Vltavy, státní podnik.

Aktuální vodní stavy a průtoky Labe


Aktuální vodní stavy a průtoky Vltavy

Aktuální vodní stavy a průtoky Moravy

Aktuální vodní stavy a průtoky Odry

Bloky na úvodní straně:

Aktuální vodní stavy a průtoky jsou zobrazeny na úvodní straně LAVDIS v bloku "Stavy vodočtů" a "Vodní stav Ústí nad Labem-Střekov" (Obr č. 1). U bloku "Stavy vodočtů" si lze pořadí vodočtů přepnout ve směru po proudu nebo proti proudu. U každé lokality je také přímý odkaz na informace o zákazu plavby dotčeného úseku. Pro úsek daný vodočtem Ústí nad Labem jsou informace rošířeny o stanovení povolených ponorů.

Stavy vodočtů - úvodní strana LAVDIS
Obr. č. 1: Stavy vodočtů - úvodní strana LAVDIS (zdroj ČHMÚ a PLA).

Blok "Vodní stav Ústí nad Labem-Střekov" podává aktuální informace o zajištěném vodním stavu pro regulovaný úsek Labe. Tyto informace poskytuje každý den vždy do 9.00 hod Povodí Labe, státní podnik. Dále jsou v bloku informace o předpovědi zajištěného vodního stavu na zítra, tendence a předpověď vodního stavu na pozítří (pozn.: hodnota je propsána až kolem 11.00 hod).

Sekce Vodní stavy:

Vodní stavy a průtoky jsou prezentovány v tabelárním výpisu hodnot a pomocí grafů. Tabulka obsahuje informaci o datu a času pořízené hodnoty, vodní stav v [cm] a průtok v [m3/s] (Obr. č. 2). Zpravidla jsou hodnoty zobrazovány v hodinovém intervalu. Pod každou tabulkou dané lokality je také přímý odkaz na informace o zákazu plavby dotčeného úseku. Pro úsek daný vodočtem Ústí nad Labem jsou informace rošířeny o stanovení povolených ponorů.

Ústí nad Labem-Střekov - tabulka H a Q.
Obr č. 2: Ústí nad Labem-Střekov - tabulka H a Q (zdroj ČHMÚ).

Graf vodního stavu H má na ose X čas měření (předpovědi) a na ose Y hodnotu vodního stavu H v [cm]. Interaktivní graf po najetí kurzoru myši na osu měření (předpovědi) zobrazí i přesnou hodnotu a čas (Obr č. 3). Stejným způsobem funguje i zobrazování hodnot grafu průtoku Q (Obr. č. 4), kde je osa X čas měření (předpovědi) a osa Y hodnota průtoku Q v [m3/s].

Graf vodního stavu H - aktuální hodnota.
Obr č. 3: Graf vodního stavu H - aktuální hodnota (zdroj ČHMÚ).


Graf průtoku Q - předpověď.
Obr č. 4: Graf průtoku Q - předpověď (zdroj ČHMÚ).


V horní části této sekce se nachází informace pro regulovaný úsek Labe. Jde o "Zajištěný vodní stav", "Předpověď na zítra", "na pozítří" a "Tendence" pro Ústí nad Labem-Střekov (Obr. č. 5). Zajištený vodní stav je vydáván každý den do 9.00 hod s platnostní od 9.00 do 24.00 hod. Předpokládaná hodnota na zítra je vydávána s platností od 0.00 do 24.00 hod.Tendence může nabývat těchto hodnot: setrvalý stav, zvolna klesající/stoupající, klesající/stoupající, rychle klesající/stoupající a kolísající.

Ústí nad Labem-Střekov - regulovaný úsek.
Obr. č. 5: Ústí nad Labem-Střekov - regulovaný úsek (zdroj Povodí Labe a ČHMÚ).stránka s informacema o načítaných datech od ČHMÚ, co je H, coje Q, co je "nula", předpovědi, zajištěný vodní stav Ústí apod.Povolené rozměry plavidel a sestav

v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,29 až Hřensko ř. km 726,6

(Plavební vyhláška SPS č. 6/2012)

vodní stav 160 - 500 cm
- po proudu v úseku Děčín-Terminál ř. km 739,61 až Hřensko ř. km 726,6 tlačné sestavy delší než 110 m, jejíž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud jsou vybavena na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením, vodní stav 165 - 500 cm - po proudu v úseku Děčín-Terminál ř. km 739,61 až Hřensko ř. km 726,6 tlačné sestavy delší než 110 m, jejíž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud nejsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením; pokud plují s ponorem menším než 110 cm, musí v celém úseku použít pomocný remorkér,

vodní stav 175 - 400 cm
- po proudu v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45 až Děčín-Terminál ř. km 739,61 smějí plout tlačné sestavy delší než 110 m, jejíchž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud jsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením,

vodní stav 180 - 400 cm
- po proudu v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45 až Děčín-Terminál ř. km 739,61 smějí plout tlačné sestavy delší než 110 m, jejíchž celková délka nepřesahuje 137 m, pokud nejsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením; pokud plují s ponorem menším než 110 cm, musí v celém úseku použít pomocný remorkér,

vodní stav do 275 cm
- proti proudu v úseku Hřensko ř. km 726,6 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45 plavidla a bočně svázané sestavy, jejichž rozměry nepřesahují délku 110 m a šířku 11,50 m; bočně svázané sestavy nesmějí vléci,

vodní stav nad 275 cm včetně
- v úseku Hřensko ř. km 726,6 až Děčín-zámek ř. km 740,73 a v úseku Děčín-Staré Město ř. km 741,75 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,45, smějí plout proti proudu bočně svázané sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují celkovou délku 110 m a celkovou šířku 23 m,
- v úseku Prosmyky ř. km 788,14 až Lhotka ř. km 784,74 po proudu smějí plout tlačné a bočně svázané sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují celkovou délku 110 m a celkovou šířku 11,50 m, pokud nejsou vybavena aktivním dokormidlovacím zařízením.
- v horním plavebním kanálu plavebních komor Lovosice smějí plout po proudu vlečné sestavy nejvýše s jednou jednotkou,
- v úseku Děčín-Staré Město ř. km 741,75 až Děčín-zámek ř. km 740,73 smějí plout po proudu vlečné sestavy nejvýše s jednou jednotkou
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí