Hořín

Základní informace

Jméno Hořín
Vodní cesta Vltava
Říční km (kanálový km) 1,00 (0,97)
Lokalita Horin
ISRS CZXXX02010LOCKS00010
ID SPS 1373000001
VHF spojení VHF9
Telefon +420 315 622 267 / +420 602 778 751
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Pořadí objektu na vodní cestě 1 / 18
Zpět na seznam plavebních komor

Aktuální zprávy vůdcům plavidel (NTS)

Typ # Vodní cesta Platnost Týká se Vydáno  
FTM 2023/0039/01 Vltava (1) 19. 1. 2023 – 31. 3. 2023 zpráva 19. 1. 2023 17:02 SHORT CODE TEXT XML

Provozní doba

1. 10. 2022 – 30. 4. 2023
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 07:00 – 17:00
1. 6. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 17:00 – 19:00
O proplavení je nutné požádat do 14:30 hodin na plavební komoře. V případě, že se nelze spojit s plavební komorou, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425 nebo +420 724 067 719. Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.
1. 10. 2023 – 30. 4. 2024
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2024 – 30. 9. 2024
Po – Ne 07:00 – 17:00

Komory

Jméno ISRS ID SPS Šířka Délka
Hořín, malá CZXXX02010LOKB100010 1363000003 11,00 m 73,00 m
Hořín, velká CZXXX02010LOKB200010 1363000041 20,00 m 137,50 m

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí