Miřejovice

Základní informace

Jméno Miřejovice
Vodní cesta Vltava
Říční km (kanálový km) 18,00
Lokalita Veltrusy
ISRS CZNLH02010LOCKS00180
ID SPS 1373000002
VHF spojení VHF9
Telefon +420 315 785 172 / +420 724 736 671
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Pořadí objektu na vodní cestě 2 / 18
Zpět na seznam plavebních komor

Provozní doba

1. 10. 2022 – 30. 4. 2023
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 07:00 – 17:00
1. 6. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 17:00 – 19:00
O proplavení je nutné požádat do 14:30 hodin na plavební komoře. V případě, že se nelze spojit s plavební komorou, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425 nebo +420 724 067 719. Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.
1. 10. 2023 – 30. 4. 2024
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2024 – 30. 9. 2024
Po – Ne 07:00 – 17:00

Komory

Jméno ISRS ID SPS Šířka Délka
Miřejovice CZNLH02010LOKB100180 1363000007 20,00 m 210,50 m

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí