Roztoky

Základní informace

Jméno Roztoky
Vodní cesta Vltava
Říční km (kanálový km) 35,95 (0,22)
Lokalita Roztoky
ISRS CZRZT02010LOCKS00360
ID SPS 1373000004
VHF spojení VHF9
Telefon +420 220 911 730 / +420 724 735 462
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Pořadí objektu na vodní cestě 4 / 18
Zpět na seznam plavebních komor

Provozní doba

1. 10. 2022 – 30. 4. 2023
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 07:00 – 17:00
1. 6. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 17:00 – 19:00
O proplavení je nutné požádat do 14:30 hodin na plavební komoře. V případě, že se nelze spojit s plavební komorou, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425 nebo +420 724 067 719. Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.
1. 10. 2023 – 30. 4. 2024
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2024 – 30. 9. 2024
Po – Ne 07:00 – 17:00

Komory

Jméno ISRS ID SPS Šířka Délka
Roztoky CZRZT02010LOKB100360 1363000009 20,00 m 206,40 m

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí