Dolánky

Základní informace

Jméno Dolánky
Vodní cesta Vltava
Říční km (kanálový km) 27,00 (0,25)
Lokalita Dolany
ISRS CZDLN02010LOCKS00270
ID SPS 1373000003
VHF spojení VHF9
Telefon +420 315 787 028 / +420 602 312 992
Poznámka operator (cz: Obsluha)
Pořadí objektu na vodní cestě 3 / 18
Zpět na seznam plavebních komor

Provozní doba

1. 10. 2022 – 30. 4. 2023
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 07:00 – 17:00
1. 6. 2023 – 30. 9. 2023
Po – Ne 17:00 – 19:00
O proplavení je nutné požádat do 14:30 hodin na plavební komoře. V případě, že se nelze spojit s plavební komorou, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425 nebo +420 724 067 719. Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon +420 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.
1. 10. 2023 – 30. 4. 2024
Po – Ne 07:00 – 15:00
1. 5. 2024 – 30. 9. 2024
Po – Ne 07:00 – 17:00

Komory

Jméno ISRS ID SPS Šířka Délka
Dolánky CZDLN02010LOKB100270 1363000008 20,00 m 185,50 m

Mapa

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí